Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện

Đó là điều khoản và điều kiện của độc giả khi truy cập và đọc trang web Tinhyeu69.com (“Tinhyeu69.com”), là tên giao dịch của một trong những sản phẩm điện tử do Shop Tinhyeu69  tạo ra, mà Shop Tinhyeu69  cung cấp tài liệu được xuất bản trên Tinhyeu69.com trên cơ sở nó từ chối tất cả các bảo đảm đối với những điều tương tự cho dù rõ ràng hay ngụ ý. Các quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi vận hành trang web Tinhyeu69. ,.

Trang này (cùng với Chính sách Bảo mật, Chính sách Trả hàng và Chính sách Vận chuyển của chúng tôi) cho bạn biết thông tin về chúng tôi và các điều khoản và điều kiện pháp lý mà chúng tôi bán bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trên trang web của chúng tôi cho bạn.

Các điều khoản này sẽ áp dụng cho bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi để bán sản phẩm cho bạn. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng trước khi đặt hàng, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn từ chối chấp nhận các điều khoản này, bạn sẽ không thể đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sửa đổi các điều khoản này theo thời gian. Mỗi khi bạn muốn đặt mua sản phẩm, vui lòng kiểm tra các điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản sẽ áp dụng tại thời điểm đó.

Tuổi đồng ý

Bằng cách đặt hàng tại Tinhyeu69.com, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để mua các mặt hàng. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn không có quyền hợp pháp để đặt một số hàng hóa nhất định, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn thành đơn đặt hàng.

Hình thành hợp đồng

Tất cả các đơn đặt hàng do bạn thực hiện thông qua trang web Tinhyeu69.com đều được chấp nhận và có sẵn. Chúng tôi có thể chọn không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì.

Giá sản phẩm chính xác tại thời điểm nhập thông tin, tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không cần báo trước (mặc dù chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách nếu việc thay đổi giá đó ảnh hưởng đến đơn hàng của Quý khách).

Để tránh nghi ngờ, sẽ không có hợp đồng nào tồn tại giữa bạn và Shop Tinhyeu69  về việc Shop Tinhyeu69  bán cho bạn bất kỳ sản phẩm nào trừ khi và cho đến khi Shop Tinhyeu69  gửi cho bạn một email xác nhận rằng họ đã gửi sản phẩm của bạn.